top of page
תמונת רקע של SNIR SALE

SNIR SALE

חברת שניר שמה מול עיניה את טובת לקוחותיה, הרוכשים מאות דירות בכל שנה.
המחלקה נוסדה לאחר תובנות והעמקה בתהליכי הרכישה ולמידת צרכים הנובעים מהם.
בשניר זוהה הצורך במתן מענה לנושא מכירה והשכרת נכסי הרוכשים לצד שלישי, לאחר קבלת המפתח. בהמשך לכך ולאחר תכנון ארוך טווח ,הוקמה מחלקת ניהול נכסים אשר נותנת מענה לצורך זה ומציעה שירות לאחר מכירת הדירה בפועל.

דירות ובתים למכירה
bottom of page