top of page

מחלקת תושבי חוץ

מחלקת תושבי חוץ הינה מחלקה ייחודית שהוקמה בחברת שניר לאחר מחקר ולמידת הצרכים של יהודים העולים לארץ וכאלה המתכננים לבצע עלייה.
המחקר העלה כי ההחלטה לעלות ארצה מותנית במציאת פתרון תעסוקתי, מקור פרנסה או אפשרויות לפתיחת עסק מקומי, בד בבד עם מציאת דיור העונה על הדרישות.
המחלקה מתמחה במתן פתרון משולב של מגורים ותעסוקה ומציעה שירותי הכוונה וייעוץ לפתיחת עסק בישראל עם ליווי אישי ויצירת החיבור עם כל רשתות הריטייל הזכייניות הפועלות בארץ.

bottom of page